"על האש", לא רק ביום העצמאות

"על האש", לא רק ביום העצמאות

כתבה בהשתתפותי על יום העצמאות והעלויות הקלוריות של "על האש".

קצת באיחור, אבל תמיד רלוונטי!

http://www.shvoong.co.il/he-IL/138/14640/